دودکش موتورخانه

 

IMAG0296

IMAG0310 - Copy

 

 

دود کش باید از جنس فلزی با ورق نسبتا ضخیم باشد.ساخت و نصب دود کش برخلاف تصور اکثریت که آن را سهل و بی ارزش می پندارند باید با دقت  و بر اساس اصول مهندسی اجرا شود زیرا با جان مردم سر و کار دارد.سیستم دود کش از ابزارهای مهم در صنعت ساختمان سازی می باشد.

 

 

 

به غیر از ابعاد و ضخامت های جدول زیر کلیه ابعاد و ضخامت های مختلف سفارشی نیز قابل اجرا می باشد.

 قیمت کانال گرد دودکش با ورق فولادی

نوع ورققطر
(سانتیمتر)
نوع کانالواحد قیمتقیمت (تومان)
۱ میل گالوانیزه۱۵لوله صافهر ۱ متر طول۷۰,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۷۰,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجه هر ۱ عدد۷۰,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجه هر ۱ عدد۸۰,۰۰۰
سه راهی هر ۱ عدد۱۰۰,۰۰۰
کلاهک اچ هر ۱ عدد۲۴۰,۰۰۰
۱ میل گالوانیزه۲۰لوله صافهر ۱ متر طول۸۰,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۸۵,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجه هر ۱ عدد۷۵,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجه هر ۱ عدد۹۰,۰۰۰
سه راهی هر ۱ عدد۱۱۰,۰۰۰
کلاهک اچ هر ۱ عدد۲۸۰,۰۰۰
۱٫۵ روغنی۱۵لوله صافهر ۱ متر طول۱۰۰,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۹۵,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجه هر ۱ عدد۹۵,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجههر ۱ عدد۱۲۰,۰۰۰
سه راهیهر ۱ عدد۱۵۰,۰۰۰
کلاهک اچهر ۱ عدد۳۰۰,۰۰۰
۱٫۵ روغنی۲۰لوله صافهر ۱ متر طول۱۱۰,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۱۰۰,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجههر ۱ عدد۱۰۰,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجههر ۱ عدد۱۳۰,۰۰۰
سه راهیهر ۱ عدد۱۷۵,۰۰۰
کلاهک اچهر ۱ عدد۳۲۰,۰۰۰
۲ میل سیاه۲۰لوله صافهر ۱ متر طول۱۱۵,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۱۱۵,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجههر ۱ عدد۱۱۰,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجههر ۱ عدد۱۲۵,۰۰۰
سه راهیهر ۱ عدد۱۴۰,۰۰۰
کلاهک اچهر ۱ عدد۳۵۵,۰۰۰
۲ میل سیاه۲۵لوله صافهر ۱ متر طول۱۲۰,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۱۲۰,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجههر ۱ عدد۱۱۵,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجههر ۱ عدد۱۳۰,۰۰۰
سه راهیهر ۱ عدد۱۵۰,۰۰۰
کلاهک اچهر ۱ عدد۳۸۰,۰۰۰
۳ میل سیاه۳۰لوله صافهر ۱ متر طول۱۶۵,۰۰۰
تبدیلهر ۱ عدد۱۶۵,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجههر ۱ عدد۱۵۵,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجههر ۱ عدد۲۰۰,۰۰۰
سه راهیهر ۱ عدد۲۱۰,۰۰۰
کلاهک اچهر ۱ عدد۵۲۵,۰۰۰
۳ میل سیاه۳۵لوله صافهر ۱ متر طول۲۱۵,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۲۴۵,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجههر ۱ عدد۲۰۰,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجههر ۱ عدد۲۳۵,۰۰۰
سه راهیهر ۱ عدد۲۹۵,۰۰۰
کلاهک اچهر ۱ عدد۶۸۵,۰۰۰
۴ میل سیاه۴۰لوله صافهر ۱ متر طول۲۸۵,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۲۸۵,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجههر ۱ عدد۲۸۵,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجههر ۱ عدد۲۹۰,۰۰۰
سه راهیهر ۱ عدد۳۵۰,۰۰۰
کلاهک اچهر ۱ عدد۹۸۵,۰۰۰
۴ میل سیاه۴۵لوله صافهر ۱ متر طول۳۰۵,۰۰۰
تبدیل هر ۱ عدد۲۹۵,۰۰۰
زانویی ۴۵ درجههر ۱ عدد۲۹۵,۰۰۰
زانویی ۹۰ درجههر ۱ عدد۳۵۵,۰۰۰
سه راهیهر ۱ عدد۴۰۰,۰۰۰
کلاهک اچهر ۱ عدد۱٫۲۰۰,۰۰۰

 

 قیمت فلنج کانال گرد دودکش با نبشی آهنی

قطر
(سانتیمتر)
نوع نبشیواحد قیمتقیمت (تومان)
۲۰نبشی ۳هر ۱ جفت۵۵,۰۰۰
۲۵نبشی ۳هر ۱ جفت۵۸,۰۰۰
۳۰نبشی ۳هر ۱ جفت۶۲,۰۰۰
۳۵نبشی ۳هر ۱ جفت۶۵,۰۰۰
۴۰نبشی ۳هر ۱ جفت۷۲,۰۰۰
۴۵نبشی ۳هر ۱ جفت۷۵,۰۰۰
۵۰نبشی ۳هر ۱ جفت۸۵,۰۰۰

 

 

 

 

 

 

دودکش- مبتکر تهویه سبلان

                                                                  کلاهک اچ دودکش

 

خدمات این مجموعه شامل:

۱-طراح و مجری رایزر دود کش(لوله-زانو-تبدیل و اتصالات دود کش)

۲-اجرای انواع کلاهک پره ای و  اچ بر روی دود کش

۳-تعمیر و تعویض لوله های دود کش موتورخانه .

۴- اجرا در ارتفاعات و تمام موقعیت های مکانی.

 

 

                                                                                  سراهی دودکش

دودکش- مبتکر تهویه سبلان

                                                                         

         

                                                                          لوله و اتصالات دودکش

دودکش- مبتکر تهویه سبلان

                                                                               

                                                                                

 

                                                                     

                                                               مرحله نهایی نصب دودکش به دیگ

دودکش- مبتکر تهویه سبلان

                                                                                 

 

                                                                       لوله و اتصالات دودکش

دودکش- مبتکر تهویه سبلان

                                                                               

 

                                                                    اتصالات ۴۵ و ۹۰ درجه دودکش

دودکش- مبتکر تهویه سبلان

 

 

کلاهک گردون 

Untitled35

 

 

جهت محاسبه قطر دود کش در سیستم متریک از : رابطه زیر استفاده می شود.

D=(52)(G*TK/(V*Pb))^(1/2)

D : قطر دود کش گرد بر حسب کیلوگرم بر ثانیه .

TK: دمای متوسط گازهای دود کش بر حسب کلوین .

Pb : فشار هوای محلی بر حسب سانتی متر جیوه سرعت گازها در دود کش بر حسب متر بر ثانیه .

 

 

سایر محصولات

هود صنعتی

دریچه تنظیم هوا

کانالهای هدایت هوا

سیستم شوتینگ نخاله

فلاشینگ (آبچکان) و کلاهک

سیستم شوتنیگ زباله هوشمند

خوب آگهی