فیلتر صافی روغن و هوا(فیلتر آلومینیومی-فیلتر استیل-فیلتر نمدی یا پارچه ای)

لیست قیمت انواع فیلتر هودصنعتی
شرحواحدقیمت (ريال)هزینه نصب
(ريال)
فیلتر آلومینیومی چربی گیر مدل نواری با ضخامت ۱ اینچهر ۱ سانتیمتر مربع۱۱۰۰۴۰۰
فیلتر استنلیس استیل چربی گیر مدل نواری با ضخامت ۱ اینچهر ۱ سانتیمتر مربع۱۵۵۰۵۵۰
فیلتر آلومینیومی گردگیر مدل توری با ضخامت ۱ اینچهر ۱ سانتیمتر مربع۱۰۰۰۳۵۰
فیلتر استنلیس استیل گردگیر مدل توری با ضخامت ۱ اینچهر ۱ سانتیمتر مربع۱۶۰۰۶۰۰

 

⇐فیلتر فلزی:

فیلتر فلزی بیشتر در داخل هودهای آشپزخانه های صنعتی و یا کارخانجات بکار می رود.عملکرد این نوع فیلتر در جذب چربی و بخارات مواد غذایی می باشد.فیلتر فلزی در دو نوع ۱ اینچ و ۲ اینچ تهیه می گردد و به دلیل اینکه قابل شستشو باشد از جنس آلومینیوم و یا استیل ساخته می شود.

 

⇐فیلتر پارچه ای(فیلتر نمدی):

فیلتر نمدی بیشتر در خروجی (دهش)هواسازها و فنکوئلها قابل تعبیه می باشد.عملکرد فیلتر نمدی در محیطهای آلوده و غبارآلود بسیار حائز اهمیت است و از ورود ذرات بسیار ریز به داخل فضاهای تهویه شده جلوگیری می کند.کاربرد فیلتر نمدی در آزمایشگاهها و اتاقهای تمیز بسیار چشمگیر است.

       

 فیلتر فلزی مدل نواری(مخصوص هود آشپزخانه صنعتی)Untitled211

                   

  فیلتر فلزی مدل توری(جهت جلوگیری از گرد و غبار) 

Untitled206    

                 

   فیلتر فلزی مدل توری(جهت جلوگیری از گرد و غبار) 

Untitled201                                    فیلتر فلزی مدل نواری(مخصوص هود آشپزخانه صنعتی و چرب گیر هود کارخانجات)

Untitled203

                                   

         فیلتر پارچه ای(فیلتر نمدی)مخصوص هود خانگی

Untitled207               Untitled204