ورق سیاه 

 

Untitled244

 

 

قیمت انواع ورق سیاه:

 

لیست مشخصات و قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (میلیمتر) ابعاد (سانتیمتر)وزن (کیلوگرم) واحدقیمت (تومان)
۳۱۵۰ × ۶۰۰۲۱۶هر ۱ برگ۷۵۶٫۰۰۰
۴۱۵۰ × ۶۰۰۲۸۸هر ۱ برگ۱٫۰۰۸٫۰۰۰
۵۱۵۰ × ۶۰۰۳۶۰هر ۱ برگ۱٫۲۶۰٫۰۰۰
۶۱۵۰ × ۶۰۰۴۳۲هر ۱ برگ۱٫۵۱۲٫۰۰۰
۸۱۵۰ × ۶۰۰۵۷۶هر ۱ برگ۲٫۰۱۶٫۰۰۰
۱۰۱۵۰ × ۶۰۰۷۲۰هر ۱ برگ۲٫۵۲۰٫۰۰۰
۱۲۱۵۰ × ۶۰۰۸۶۴هر ۱ برگ۳٫۰۲۴٫۰۰۰
۱۵۱۵۰ × ۶۰۰۱۰۸۰هر ۱ برگ۳٫۷۸۰٫۰۰۰