برخی از پروژه های انجام شده

۱- شرکت خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت

۲- بانک اقتصاد نوین

۳- کارخانه توربین سازی شرکت مپنا ( فردیس )

۴- شرکت پارس خودرو ( فردیس )

۵- دانشگاه پیام نور ( مینی سیتی )

۶- شرکت بورس فلزات ( قرنی )

۷- مجتمع سرو ( فرحزاد )

۸- مجتمع رفاهی شهرداری کرج ( تنکابن )

۹- تعاونی مسکن لشگر ۲۸ سنندج (سنندج )

۱۰- راه آهن جمهوری اسلامی ( م بهمن )

۱۱- کشتی سازی ( بندرعباس )

۱۲- بانک صنعت و معدن

۱۳- انواع پروژه های شخصی و ….

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت بورس کالای ایران

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه پیام نور

سازمان آتش نشانی