کانالسازی صنعتی-قیمت-کانالهای هدایت هوا

«کانالسازی صنعتی»

کانالهای هدایت هوا

⇐قیمت کانال های گرد

لیست قیمت کانال گرد (با مصالح)
نوع ورقنوع کانالواحد قیمتقیمت (تومان)هزینه نصب
(تومان)
۰٫۵ گالوانیزهکانال راستههر ۱ متر مربع۷۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰
زانویی و تبدیلهر ۱ متر مربع۸۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
سه راهی و شلوارههر ۱ متر مربع۱۰۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
۰٫۶۰ گالوانیزهکانال راستههر ۱ متر مربع۷۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
زانویی و تبدیلهر ۱ متر مربع۹۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰
سه راهی و شلوارههر ۱ متر مربع۱۱۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰
۰٫۷۰ گالوانیزهکانال راستههر ۱ متر مربع۸۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
زانویی و تبدیلهر ۱ متر مربع۹۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
سه راهی و شلوارههر ۱ متر مربع۱۱۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
۰٫۸۰ گالوانیزهکانال راستههر ۱ متر مربع۸۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰
زانویی و تبدیلهر ۱ متر مربع۱۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
سه راهی و شلوارههر ۱ متر مربع۱۲۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
۰٫۹۰ گالوانیزهکانال راستههر ۱ متر مربع۹۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰
زانویی و تبدیلهر ۱ متر مربع۱۰۵,۰۰۰۴۰,۰۰۰
سه راهی و شلوارههر ۱ متر مربع۱۲۵,۰۰۰۴۰,۰۰۰
۱ میل گالوانیزهکانال راستههر ۱ متر مربع۹۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰
زانویی و تبدیلهر ۱ متر مربع۱۱۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
سه راهی و شلوارههر ۱ متر مربع۱۲۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
۱٫۲۵ گالوانیزهکانال راستههر ۱ متر مربع۱۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
زانویی و تبدیلهر ۱ متر مربع۱۱۵,۰۰۰۵۰,۰۰۰
سه راهی و شلوارههر ۱ متر مربع۱۱۵,۰۰۰۵۰,۰۰۰

⊕ هزینه نصب برای کارهایی که در ارتفاع بیش از ۳ متر انجام میشود، به ازای هر ۱ متر اضافه، ۵%بیشتر میباشد.

Untitled166

لیست قیمت کارهای جانبی کانال گرد (با مصالح)
شرحواحد قیمتقیمت (تومان)هزینه نصب
(تومان)
فلنج کانال گرد با نبشی نمره ۳هر ۱ کیلو گرم۹,۵۰۰۳,۰۰۰
فلنج کانال گرد با نبشی نمره ۴هر ۱ کیلو گرم۹,۰۰۰۳٫۰۰۰
ساپورت کانال گرد با تسمه نمره ۳هر ۱ عدد۵۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
عایق کانال با فوم الاستومریک به ضخامت ۶ میلهر ۱ متر مربع۵۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰
عایق کانال با فوم الاستومریک به ضخامت ۹ میلهر ۱ متر مربع۶۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
رابط برزنت با فریم ورقی ۰٫۵ گالوانیزههر ۱ متر محیط۸۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
رابط برزنت با فریم ورقی ۰٫۶ گالوانیزههر ۱ متر محیط۹۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰
رابط برزنت با فریم ورقی ۰٫۷ گالوانیزههر ۱ متر محیط۹۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰

 

 ⇐کانال های گرد

موارد مصرف:

کلیه کارخانجات ، سازه ها، ورزشگاهها، آزمایشگاهها ، موتور خانه ها ، دمنده و مکنده های صنعتی.

مزایا:

بهای ارزان ، مقاومت بالا ، نصب آسان ، سرعت زیاد  انتقال هوا بدون ایجاد صدا ، استفاده بهینه از انرژی ، هوا بندی بهتر ، تعمیر و تعویض آسان ، مناسب برای هر نوع سازه.

متریال:

ورق های استنلس استیل ، گالوانیزه ، آلومینیوم ، روغنی و سیاه  .

 

 

 

Untitled151

 

کانال گرد

⇐کانال های گرد اسپیرال

این کانال از نوار گالوانیزه یا دیگر فلزات با ضخامت چهل دهم الی ۱/۲۵ میلیمتر به صورت مارپیچ در طول و قطرهای مختلف تولید می گردد.

طول استاندارد:

۶ متر.

حداقل حرارت قابل تحمل:

۲۵۰ سانتی گراد.

ویژگی ها :

حمل و نقل آسان ، انتقال صحیح هوا ، کاهش افت فشار ، استفاده کمتر از اتصالات و آویزه ها ، زیبایی و استحکام ، عدم نشت آب و هوا به داخل کانال.

 

Untitled142

 

Untitled94

⇐کانال های گالوانیزه چهار گوش

لیست قیمت کانال چهارگوش (با مصالح)
نوع ورقواحد قیمتقیمت (تومان)هزینه نصب
(تومان)
۰٫۵ گالوانیزههر ۱ متر مربع۶۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰
۰٫۶ گالوانیزههر ۱ متر مربع۶۵,۰۰۰۲۷,۰۰۰
۰٫۷ گالوانیزههر ۱ متر مربع۷۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰
۰٫۸ گالوانیزههر ۱ متر مربع۷۵,۰۰۰۳۲,۰۰۰
۰٫۹ گالوانیزههر ۱ متر مربع۸۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
۱ میل گالوانیزههر ۱ متر مربع۸۵,۰۰۰۳۸,۰۰۰
۱٫۲۵ گالوانیزههر ۱ متر مربع۹۵,۰۰۰۴۰,۰۰۰

⊕ هزینه نصب برای کارهایی که در ارتفاع بیش از ۳ متر انجام میشود، به ازای هر ۱ متر اضافه، ۵%بیشتر میباشد.

 

لیست قیمت کارهای جانبی کانال چهارگوش (با مصالح)
شرحواحد قیمتقیمت (تومان)هزینه نصب
(تومان)
فلنج کانال چهارگوش با نبشی نمره ۳هر ۱ کیلو گرم۷,۵۰۰۳,۵۰۰
فلنج کانال چهارگوش با نبشی نمره ۴هر ۱ کیلو گرم۷,۲۰۰۳,۲۰۰
ساپورت کانال چهارگوش با نبشی نمره ۴هر ۱ عدد۵۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
چهارچوب دریچه با چوب ۲٫۵ × ۴٫۵هر ۱ عدد۱۲,۰۰۰۱۰,۰۰۰
عایق کانال با پشم شیشه ۲ اینچ و روکش متقالهر ۱ متر مربع۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
طوقه ای انشعاب با ورق ۰٫۵ گالوانیزههر ۱ متر محیط۶۰,۰۰۰۱۸,۰۰۰
طوقه ای انشعاب با ورق ۰٫۶ گالوانیزههر ۱ متر محیط۷۵,۰۰۰۲۰,۰۰۰
طوقه ای انشعاب با ورق ۰٫۷ گالوانیزههر ۱ متر محیط۸۰,۰۰۰۲۲,۰۰۰

موارد مصرف :

کلیه کارخانجات ، سازه ها، ورزشگاهها، آزمایشگاهها ، موتور خانه ها ، دمنده و مکنده های صنعتی.

مزایا:

بهای ارزان ، نصب آسان ، سرعت زیاد  انتقال هوا بدون ایجاد صدا ، استفاده بهینه از انرژی ، هوا بندی بهتر ، تعمیر و تعویض آسان ، مناسب برای هر نوع سازه.

متربال :

ورق های استنلس استیل ، گالوانیزه ، آلومینیوم ، روغنی و سیاه.

ضخامت:

۰/۴ تا ۵ میلیمتر به قطر های دلخواه.

 

Untitled25

 

Untitled115

 

Untitled168

 

⇐اتصالات و فلنج ها

نصب سریع و آسان ، نصب فلنج بر روی کانال و اتصالات در کارخانه با قابلیت اجرا در محل ، درز بندی ها در محدوده فشاری ۵۰۰۰ پاسکال و در مکش ۳۰۰۰ پاسکال در دمش موثر است.                                                                                                                                               توانایی بررسی و معاینه سیستم های کانال کشی بصورت مقطعی .

متصل کردن آسان کانال .

 

Untitled143DSC01389

 

 

Untitled20

 

Untitled179


⇐کانالهای چهارگوش از پیش عایق شده (پلی یورتان)

مزیت محصول

ذخیره انرژی بسیار بالا(۸۶%) ، وزن سبک ، سهولت ساخت و نصب آسان ، ضریب هدایت گرمایی بسیار پایین، مقاوم در برابر آتش ( دارای استاندارد آتش نشانی ) ، جایگزین بسیار مناسب برای کانال های گالوانیزه رایج ،پانل مناسب برای سقف های کاذب آکوستیک صدا ۲۰ دسیبل.

 

IMAG0292

 

IMAG0294

 

مشخصات فنی محصول

۲۰ میلیمترضخامت پانل
۵۲- / ۲+کیلوگرم بر متر مربعدانسیته پلی یورتان
۲۰۰ نیوتون بر میلیمتر مربعتاب فشردگی
۰٫۰۲۱ وات بر متر سانتیگرادضریب هدایت گرمایی
نسوز مطابق با استاندارد D1 آتش نشانیمقاومت در برابر آتش
۰٫۰۱۳۵ضریب اصطحکاک
۱٫۴ کیلوگرم بر متر مربعوزن
از ۶۰- تا ۸۰+ در سانتیگراددمای کارکرد
۰-۱۰۰ %رطوبت
۲۰۰۰ پاسکالحداکثر فشار هوا در کانال
۱۲ متر بر ثانیهحداکثر شدت جریان هوا

 

سایر محصولات

دودکش

هود صنعتی

دریچه تنظیم هوا

دمپر و فیلتر صافی هوا

سیستم شوتینگ نخاله

فلاشینگ یا آبچکان و کلاهک

سیستم شوتنیگ زباله هوشمند